Barkey

Barkey är ett tyskt företag som startade sin verksamhet 1980. Förtaget verkar globalt och tillverkar produkter inom medicin- och laboratorieteknik. Barkey har ett standardsortiment av produkter men arbetar även med kundanpassade lösningar inom temperaturreglering. Användarvänlighet, kvalitet, säkerhet och en god livslängd är utmärkande för Barkey’s produkter, samtidigt så är även de ekologiska aspekterna viktiga i Barkey’s filosofi.