Integritetspolicy (GDPR)

 

När behandlar vi personuppgifter?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig om du har kontakt med oss som företag eller offentlig verksamhet. Med personuppgifter avses namn, efternamn, telefonnummer, e-mail-adress, arbetsplats samt befattning. Syftet med en sådan behandling är för att vi skall ha uppgifter om vem vi pratat med och om vad.

 

Hur behandlar vi uppgifterna?

Vi har fått dina uppgifter från dig som tar kontakt med oss. Vi tillämpar enligt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att sparas så länge det behövs i affärsmässigt sammanhang. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon utanför vårt företag. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon utanför vårt företag.

 

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Salubrious AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@salubrious.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@salubrious.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.